درباره ما

دفتر طراحی و معماری آشیب با مشارکت فرشید صادقی ، سعید آرزه­گر، و پیام دلگری ، تاسیس شده در 1390 در تهران، طراح و مجری پروژه­های مسکونی، فرهنگی و تجاری در تهران و شهرستان­هاست. تمرکز دیگر گروه آشیب بر طرح­ها و پروژه­های معماری پیشنهادی بوده و در کنار گروه مهندسی طراحی و اجرا، گروهی مستقل وظیفه طراحی داخلی، از بازسازی کامل تا طراحی و ساخت مبلمان سفارشی را عهده دارند.

آرمان آشیب، بر پایه اصول نوگرایی و معماری معاصر با در نظر داشتن مبانی کلاسیسیسم است. مهارت آشیب، گونه ای از معماریست که در آن مدرنیسم و معماری کلاسیک به کفایت و توازن در کنار یکدیگر همزیستی کنند. چرا که معماری علمی مشروط است و لازمه تاثیر و ماندگاری هر طرح، تحمل زمان و تغییر است.

در پایان

آشیب بر این باور است که معماری می­تواند شیوه زندگی مردم و مکان­هایی را که در آن زندگی می­کنند دستخوش تغییر کند.