گروه معماری آشیب

طراحی داخلی هنر و علم ارتقاء داخلی ساختمان برای دستیابی به یک محیط سالم و زیباییشناختی برای افرادی است که از فضا استفاده می کنند. طراح داخلی کسی است که این پروژه ها را برنامه ریزی، تحقیق، هماهنگی و مدیریت می کند. طراحی داخلی یک حرفه چند منظوره است که شامل توسعه مفهومی، برنامه ریزی فضایی، بازرسی سایت، برنامه ریزی، تحقیق، برقراری ارتباط با سهامداران یک پروژه، مدیریت ساخت و ساز و اجرای طرح است.

شرکت معماری آشیب، پایه 1طراحی و نظارت ساختمان های مسکونی، تجاری ، اداری و صنعتی، در سال 1390 تاسیس شده است. این شرکت در زمینه های طراحی و نظارت معماری، سازه، معماری داخلی، بازسازی، طراحی و اجرای تخصصی ویلا فعال می باشد و تا به حال بیش از 800 هزار مترمربع طراحی و نظارت انجام داده ایم.

دفتر معماری و طراحی داخلی آشیب با ایجاد یک ساختار ماتریسی در سازمان و روابط بخش‌های مختلف و با رعایت چهار اصل “هدف گذاری”، ” ایجاد نظم و کارآیی”، “خلاقیت و خطر پذیری” و ” برخورد زنده با محیط ” در هر پروژه عمرانی، چهار وظیفه: “ایجاد سازمان مناسب با پروژه”، “هدایت بهینه پروژه در مراحل مختلف”، “حل مشکلات و موانع پروژه”، “رساندن پروژه به انتها و اتمام آن” را به نحو احسن برآورده می نماید.

معمـاری

طراحی داخلی

چشم انداز

مهندسی

مدیریت پروژه

پـروژه‌های اخیـر

به زودی با آخرین پروژه‌های انجام شده توسط آشیب در خدمتتان خواهیم بود!